Cibercultura

Programari lliure i de codi obert/societat lliure i govern obert

Xarxa d'Innovació Pública
23 junio, 2016
Página 1 de 1

[Este es el prólogo en catalán (próximamente en castellano) del libro elaborado y producido por la Xarxa d’Innovació PúblicaProgramari lliure i de codi obert / Societat lliure y govern obert] Se puede obtener un ejemplar gratis desde el Badulaque de Coladepez.

FOSS

L’evolució de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), des de la generalització d’Internet, evidencia una autèntica revolució social. Internet no només permet accedir fàcilment al coneixement, també ens permet produir-lo col·laborativament, en comunitat, de forma distribuïda i amb caràcter universal.

La revolució social permet i comporta nous valors, que troben en la xarxa l’ecosistema idoni. Compartició, reutilització, apoderament, col·laboració o transparència en són alguns. Certament, estem davant d’un canvi cultural en què tots hi som part implicada i al qual tots ens haurem d’adaptar.

Dins d’aquest nou ecosistema emergent, el programari lliure i de codi obert (FOSS – Free and Open Software) troba les condicions ideals per a desenvolupar-se ràpidament i assoleix la maduresa. Sense que ens n’haguem adonat, el FOSS ha arribat a nosaltres: al nostre te-lèfon mòbil, donant-nos serveis al núvol o com a motor dels servidors que possibiliten el web.

Més enllà, el FOSS es va establint com una base sòlida per a construir desenvolupaments, sigui quin sigui l’àmbit d’aplicació: blogs, ensenyament, gestors de continguts… qualsevol.

Grans repositoris en línia ens permeten accedir al codi obert, i ens conviden a reutilitzar, modificar, millorar, adaptar i instal·lar projectes existents aportats per grans comunitats universals d’usuaris. Sorprenentment, bona part d’aquest codi és aportat per corporacions empresarials i governs i administracions d’arreu del món.

Certament, l’ecosistema FOSS s’ha evidenciat com una ingent font de riquesa on empreses petites i grans troben la base dels seus desenvolupaments, on les administracions tenen accés a eines i coneixements consolidats d’altres administracions i on startups troben el codi necessari sobre el qual continuar el procés de creació de valor innovador. Un codi en què estudiants d’arreu del món poden basar l’aprenentatge o en què estats, regions i comunitats poden fonamentar la infraestructura TIC sense les dependències econòmiques, tecnològiques i de coneixement que sovint implica l’ús del programari privatiu.

És hora que comprenguem el nou escenari tecnològic i social derivat d’aquest procés. És hora d’entendre els beneficis i les noves possibilitats que treballar amb programari lliure i de codi obert ens dóna com a societat. És hora que les nostres administracions s’adonin de l’enorme potencial i els avantatges de treballar sobre la base del FOSS, perquè tal i com veureu mentre llegiu aquest recull de coneixement, els seus valors intrínsecs (reutilitzar, col·laborar, transparència, comunitat, etc.) són els mateixos que definim/perseguim per a la societat lliure que volem i els mateixos que treballem quan apliquem polítiques de govern obert.

És ben cert que, quan escollim una eina, escollim una filosofia!

print