Una jornada particular

Luís Ángel Fernández Hermana - @luisangelfh
3 juliol, 2018
Editorial: 215
Fecha de publicación original: 16 mayo, 2000

Qui va tot sol camina com vol

Aquesta setmana comença en.jornad@, la fase online de la I Jornada en.red.ando que tindrà lloc a Barcelona el 27 d’octubre d’enguany. Durant quasi quatre mesos debatrem i investigarem a través d’Internet les tecnologies de la informació de pròxima generació que es presentaran en l’acte presencial. En aquesta ocasió, la I Jornada en.red.ando estarà dedicada a mostrar un conjunt de sistemes capaços d’analitzar informació, processar-la conceptualment i mostrar-la mitjançant sistemes de navegació intuïtius, sense que importi el volum d’informació tractada –des d’un document fins a tot el que s’emmagatzema en format digital al llarg de la vida d’una empresa o organització–, ni si està guardada de manera estructurada –bases de dades, arxius jerarquitzats, etc.– o es tracta de missatges electrònics, documents aïllats (o que qui sap on paren), presentacions o fulls de càlcul.

Aquestes tecnologies, que sens dubte revolucionaran la gestió del coneixement i l’organització informacional de les empreses, encara no han sortit al mercat o són en fase experimental en alguns dels llocs més emblemàtics de la Xarxa. en.red.ando durà a Barcelona els directors de recerca de les tres empreses principals dels Estats Units i del MediaLab del MIT que lideren el desenvolupament d’aquestes tecnologies. Ells, a més, també participaran a en.jornad@. Aquest espai de debat, que està basat en en.medi@, la tecnologia de trobada desenvolupada per Enredando.com i que ja fa un any que funciona a la revista en.red.ando, pretenem que esdevingui un dels indrets de referència a Internet sobre tecnologies de pròxima generació dedicades a la gestió del coneixement. El fruit del debat online que tindrà lloc aquests mesos, així com la documentació que s’hi aportarà per tal d’elevar i apuntalar la qualitat de la discussió, es convertiran en conclusions que es presentaran durant la conferència de Barcelona. D’aquesta manera, els que participen a en.jornad@, tant si tenen la possibilitat d’assistir a la jornada presencial com si no, podran treballar directament amb els ponents i aprofitar els materials que finalment es presentaran a Barcelona.

Amb la celebració de la I Jornada en.red.ando volem apropar les empreses, organitzacions i administracions espanyoles a les investigacions més avançades de la Societat de la Informació. Pensem que trobades d’aquesta mena –insòlites, a més, en aquest país nostre i a Europa– representen d’una banda una ocasió única per avaluar de prop l’evolució dels sistemes d’informació que constituiran la base de la nova economia, i de l’altra són un pont per superar les distàncies culturals i de percepció que impedeixen l’aprofitament de les oportunitats que la Societat de la Informació ofereix. Quan concebíem la Jornada, ens dèiem a nosaltres mateixos: si aquesta trobada l’haguéssim organitzada el 1993, els oradors haguessin estat Tim Berners-Lee i Marc Andreesen, que haurien presentat les seves invencions respectives: la World Wide Web i el Mosaic, el primer navegador i precursor directe del Netscape. Ara és pura història-ficció imaginar el que hauria significat per a moltes empreses i organitzacions haver gaudit –de viu en viu– de l’oportunitat d’entreveure la revolució informacional que va començar a eclosionar de manera irrefrenable només un any i mig després.

D’això es tracta, altre cop, aquesta vegada. El valor de la informació i el coneixement com a béns bàsics de l’economia comporta un canvi enorme en l’organització dels individus, de les empreses, les institucions i les administracions. Per aquest motiu, la gestió del coneixement en xarxa i el tractament conceptual de la informació –sobre tot d’informació que hom desconeix que té, però que pot esdevenir un actiu bàsic si s’és capaç de recuperar-la per emprar-la– s’han convertit en l’eix de les investigacions punteres d’Internet. I, en aquest camp, hi ha tres empreses que lideren clarament el sector: Inxight, Cartia y Semio, totes tres dels Estats Units. L’altre punt de referència en aquest sector és el MediaLab del Massachusetts Institute of Technology (MIT, Boston, EEUU). Els directors d’aquestes empreses –Ramana Rao, David Lantrip i Claude Vogel, respectivament– i Flavia Sparacino, responsable del projecte “Wearable City” (Ciutat vestible) del MIT, han acceptat participar en la I Jornada en.red.ando a Barcelona i, en alguns casos, fer la presentació mundial de les seves investigacions durant aquest esdeveniment. A més, després de les seves intervencions es faran tallers de treball dirigits per científics europeus prestigiosos, per tal que els participants puguin avaluar l’aplicació pràctica d’aquests sistemes a diferents situacions.

Per a una empresa del volum de la nostra –més a prop de la barqueta de rems que no pas del creuer de plaer– l’organització de la I Jornada en.red.ando representa un esforç considerable. Però pensem que com més gran i millor sigui el coneixement que tinguin aquells que han de prendre decisions, més ràpidament podem avançar en el desenvolupament d’estructures informacionals en tots els àmbits, des de l’empresa a institucions com l’educació o la salut, passant per l’administració pública. Ja sabem que l’esperit que anima la Jornada no és precisament el que predomina en aquests moments, en els quals la preocupació per fer diners, molts diners, els dos minuts immediats ha esdevingut una angoixa vital de tothom qui té una neurona orientada cap a Internet. I aquest criteri hegemonitza també el discurs de conferències, congressos i seminaris, i no deixa espai a la reflexió sobre el que vol dir –el que significarà– una societat edificada en base a la nostra capacitat per gestionar coneixement.

Pensen, equivocats o no, que reunir els que lideren la recerca en aquesta direcció amb els que hauran d’aplicar el fruit d’aquestes feines és una “prioritat estratègica”. Ens sembla –i sabem que en això no anem pas errats– que l’organització informacional interna de les empreses i les organitzacions és la clau de la seva adaptació a la Societat de la Informació. I sistemes com els que es presentaran durant la I Jornada en.red.ando i que debatrem a en.jornad@ són peces essencials d’aquest procés.

La preparació d’aquesta Jornada ens ha permès, de passada, iniciar una reorganització d’Enredando.com per adaptar l’empresa als canvis que vàrem anunciar el mes de març passat (vegeu l’editorial Finançament en xarxa). I nous aires volen dir, invariablement, una nova fita per explicar-los, com es pot comprovar a la web de la Jornada. El nostre dissenyador Ovidi Fernández ha posat per escrit els criteris que han regit la transformació que ha experimentat el nostre enigmàtic Cranc Verd. Salut

Traducció: Eulâlia de Bobes

print